2008 yılından beri aktif olarak çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşu Bisikletliler Derneği


Bisikletliler Derneği 2008 yılında kuruldu. Amacı, Türkiye’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve iletişimin sağlanması amacıyla, çalışmalarını yürütmektedir. 2008’de, kurulduğu yıldan itibaren aktif olarak şehir bisikletçiliğinin yaygınlaşması, bisikletin trafikte daha çok saygı görmesi için Türkiye genelinde sivil toplum çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Bisikletliler Derneği 2008 yılında var olan bisiklet derneklerinin projelendirmelerde bulunmaması ve etkin olmaması nedeniyle, Kurucu üyelerin talepleri doğrultusunda 18.01.2008 tarihinde resmen kurulmuştur. Derneğimizin kurucu üyeleri arasında bisiklet duayenleri bulunmaktadır. Hakkı Süha Terzibaşıoğlu, Fikret Kaptanoğlu, Bülent Yamaner, Orhan Kural, Yaman Barlas, Burcu Karahaman, Kevser Üstündağ, Aylin Çiftçi, Necati Bilgen, Süleyman Şatır ve Murat Suyabatmaz tarafında kurulan derneğimiz yapılan ilk genel kurulda Başkanlık görevini Murat Suyabatmaz’ın yapmasına karar vermiştir.
Bu amaç doğrultusunda, birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile ortak projeler ve organizasyonlar (bisiklet etkinlikleri) düzenlemekte ve sonucunda birçok bisikletli hareketin oluşmasına vesile olmuştur. Bu çalışmaların yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, doğa ve bisiklet ilişkili turlar düzenlemiştir.
2009 yılında, Türkiye’nin ilk “Haydi Bisikletle Okula” projesini yapmak üzere Kocaeli İzmit’te “Bisiklet Eğitim Pisti” projesini gerçekleştirmiştir. Birleşmiş Milletler’in desteği ile gerçekleştirilen bu proje, Birleşmiş Milletler Türkiye Konsolosu tarafından Birleşmiş Milletler toplantısında, Örnek Proje olarak sunulmuştur. Halihazırda, bisiklet, doğa ve ulaşım üçgeninde, İstanbul merkezli olarak çalışmalarını yürütmekte, 490 asli üyesi, fahri üyesi 80.000 ve 2 Şubesi ve 50 İl ve İlçe temsilciliği olan derneğimiz, kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum örgütüdür.
ECF (European Cyclists’ Federation) Avrupa Bisikletliler Federasyonu Tam üyesidir.

Misyon ve Vizyonumuz

Türkiye’nin tüm illerindeki kamu ve kuruluşlar ile ortak hareket ediyoruz,
Bisiklet yollarının planlanmasını ve yapılanmasında bilgi paylaşıyoruz,
Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak için çalışma yapıyoruz,
Bisikletin, ulaşımda önemsenmesi ve benimsenmesi için çalışmalar yapıyoruz,
Belirli günlerde, bisiklet kullanımını özendirici etkinlikler ve turlar organize ediyoruz,
Okullarda, “Bisiklet ile Ulaşım” seminerleri düzenliyoruz,
Bisikletin, sağlığımıza ve çevreye sağlayacağı yararları topluma anlatıyoruz,
Bisiklet kullanımının ekonomiye katkısını gösteriyoruz,
Bisiklet için güvenli koşullar, yasal ve altyapı tesislerinin kurulması için çalışmalar yapıyoruz,
Farklı yerlerdeki bisiklet kullanıcıları, bisiklet derneklerine ve gruplara yardımcı oluyoruz,
Ulaşım ile ilgili ve diğer yasaların oluşmasında yardımcı oluyoruz,
Bisikletin, Türkiye’de kent içi ulaşımındaki payını % 20’lere çıkarmak…
Türkiye’de Kurumlar ve Kuruluşlarda bisikleti tanıtmak ve ilgili tüm politikalarda iyileştirmek
Türkiye’de Bisikletli Turizm en %10 seviyelerine çıkarmak
Türkiye’de Bisiklet yolunu %50 artırmak,
Her kesim tarafından bisiklete karşı, hoşgörü, eşitlik ve saygı gösterilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, Demiryollarında, Karayolu, Demiryolu ve Deniz yolu ulaşımında (şehir içi ve şehirlerarası tüm ulaşım araçlarında) bisiklete ücret alınmaması için gerekli girişimlerde bulunmak,
Doğal afetlerde, “İlk Yardım” için bisiklet kullanıcılarına eğitim vermek,
Ulaşım ile ilgili ve diğer yasaların oluşmasında yardımcı olmak…https://www.bisikletliler.org/