Trafikte Ortak Akıl Derneği, ailelere, eğitmenlere, ebeveynlere eğitim bilgileri sağlayarak, bilinçlendirme kampanyaları ile çocukların araç içinde ve dışarısında yaralanmasını ve ölmesini önlemek için çalışır.

Dünya genelinde her 3 dakikada bir, bir çocuk hayatını yollarda kaybediyor.

Trafik çarpışmaları sonucu ölüm ve yaralanmaları azaltmak için, çocuklara odaklanmamız gerekiyor.  Çocuklar yol güvenliği alışkanlıklarını başkalarını izleyerek ve kopyalayarak öğrenirler. Küçük çocukların yol ortamında yetişkin yardımına ve yetişkinlerle birlikte becerilerini geliştirmek ve uygulamak için düzenli fırsatlara ihtiyacı vardır. Onları genç yakala, küçük çocuklara disiplin aşılamak için uygun bir ifadedir. Bu aynı zamanda okul çocuklarına yol güvenliğini öğretmek için de iyidir.

İnsanların erken yaşta kazandığı bilinç ve farkındalığın daha etkili ve akılda kalıcı olduğu bilinmektedir. Çocukken öğrendiğimiz ve farkına vardığımız konulara hayatımızın her evresinde daha duyarlı olduğumuz ve bu duyarlılığın davranış ve alışkanlıklarımızı şekillendirdiğini bilinmektedir. 

Bu doğrultuda çocuklara kazandırılacak trafikte doğru davranış şekli, bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlayacaktır. Çocukların eğitilmesi, ailelerin de eğitilmesini sağlar. Yol güvenliği kavramını öğrenmiş ve trafik bilincini kazanmış bir çocuk, ailesinin üzerinde pozitif etki oluşturarak, ailelerin de trafikte duyarlı olmasını sağlar.