Trafikte Ortak Akıl Derneği, ülkemizin yollarında güvenli davranışları teşvik eder.

Karayolu Trafik Güvenliği, yol kullanıcılarının ölmesini veya ciddi şekilde yaralanmasını önlemek için kullanılan yöntem ve önlemleri ifade eder. Yol kullanıcıları arasında yayalar, bisikletliler, sürücüler, araç yolcuları, elektrikli scooter kullanıcıları ve karayolu toplu taşıma araçlarının yolcuları bulunur. Trafik güvenliği 75 yılı aşkın süredir bir bilim dalı olarak incelenmiştir.

Yol güvenliği, karayolu trafik yaralanmaları ve ölüm riskini azaltmak için alınan önlemlerle ilgilidir. Ülkelerin, yolları yalnızca araçta bulunanlar için değil, aynı zamanda yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi korunmasız yol kullanıcıları için de daha güvenli hale getirecek önlemler alması önemlidir.

Karayolu trafik çarpışmaları, dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Sorun çok ciddidir, çünkü kurbanlar çarpışmadan önce ezici bir çoğunlukla sağlıklıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan raporda, her yıl dünya genelinde yollarda meydana gelen trafik çarpışmalarında yaklaşık 1,2 milyon kişinin öldüğünü ve 50 milyon kişinin yaralandığı belirtilmiştir. 10-19 yaş arası çocuklar arasında önde gelen ölüm nedeni, trafik çarpışmalarıdır. Raporda, sorunun gelişmekte olan ülkelerde daha da şiddetli olduğu ve basit önleme tedbirleriyle ölüm sayısını yarıya indirebileceği belirtiliyor.

Yol güvenliği her çocuğun bilmesi ve bu kavramla birlikte büyümesi gereken bir konudur. Yoldaki tehlikeler herkesi etkiler ve bu nedenle her yerde hayati bir tartışma konusudur. Her yıl yaşanan çarpışmalar sonucu ölüm ve yaralanmalara tanık oluruz.
Trafikte Küçük Hata Yoktur Projesi, çocuklara trafik ve yol güvenliğini öğretecek, farkındalık kazanmasını sağlayacak ve yaşam boyu sürdüreceği bir projedir.

Küresel Yol Güvenliğini İyileştirmeye İlişkin BM Kararı

31 Ağustos 2020’de BM Genel Kurulu, Küresel Yol Güvenliğinin İyileştirilmesine ilişkin A / RES / 74/299 kararını kabul etti.
Karar, Şubat 2020’de 3. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen Stockholm Deklarasyonuna dayanıyordu. Önümüzdeki 10 yıl için karayolu güvenliği hedefi için yeni bir hedef belirlemekte ve Yol Güvenliği için İkinci On Yıllık Eylemi ilan etmektedir.

Ana noktaları

 • Yol Güvenliği için İkinci On Yıllık Eylemin İlanı 2021 – 2030.
 • 2030’a kadar yol ölümlerini ve yaralanmalarını% 50 azaltmak için yeni bir hedef.
 • UNRSC, WHO ve BM Bölgesel Komisyonlarından bir eylem planı hazırlama talebi.
 • Üye Devletleri, SDG gündeminin tamamı bağlamında karayolu güvenliğine ilişkin bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmaya ve bunu çevre, hareketlilik, eşitlik, cinsiyet ve şehir planlama konularına bağlamaya teşvik edilmesi.
 • Çevreye duyarlı, güvenli, erişilebilir ve uygun fiyatlı kaliteli ulaşım modlarının, özellikle kamuya açık ve motorsuz ulaşımın teşvik edilmesi ve yaya güvenliğinin ve bisiklet hareketliliğinin aktif olarak korunması ve teşvik edilmesi.
 • Çocuklar ve gençler, yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere savunmasız yol kullanıcılarına odaklanma.
 • Kanıta dayalı, veriye dayalı bir yaklaşımı destekleyen güvenli bir sistem ve vizyon sıfır yaklaşımı.
 • Araç güvenliği, sürücü standartları, karayolu altyapısı ve teknolojisi için hükümler ve temel risk davranışlarını ele almak.
 • Karayolu trafiği mağdurları için kaza sonrası bakım, rehabilitasyon ve sosyal yeniden bütünleşme.
 • Karayolu güvenliğinden birincil sorumluluğu olan hükümetlere hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma konusunda yardımcı olmak için STK’ların, akademinin, özel sektörün, paydaşların rolü.
 • Boşlukları ve zorlukları ele almak amacıyla, küresel yol güvenliğini iyileştirme üzerine 2022’nin sonunda BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantısı.

http://www.trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/07-Bilgilendirme/KTG/esgudum/05esgudumkararlari.pdf