Erişilebilirlik , fiziki çevre ve ulaşım araçlarının birbiri ile bağlantısına bağlıdır. Sadece araçların erişilebilir olması, alçak tabanlı dizayn edilmesi ve iç tasarımının engelli dolaşımına uygunluğu, ulaşım sistemini erişilebilir kılmaz. Öncellikle engelli kişilerin o araca ulaşabilmesi için fiziki koşulların erişilebilirlik açısından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Kentleri insan odaklı ve toplumu düşünerek dizayn etmeli, tasarımlar herkes için olmalı çünkü yeryüzü herkesin bu yüzden Erişilebilirlik, şehri paylaşan her bireyin en doğal hakkıdır. Erişilebilirlik, yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içermektedir. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok kısa boylu kişiler yani herkes için büyük önem taşıyan bir gerekliliktir.

Topluma hizmet olarak sunulan fiziki yapıların, fizyolojik durumlara göre sağlanması gerekir. Örneğin, yapılan cadde, kaldırım, park ve bahçeler, kurum binaları ve kentsel alanları tüm toplumun fizyolojik durumlarına göre yani evrensel tasarım bütünüyle oluşturulmalıdır.

Fiziksel çevrenin ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması adına, projeler, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında, erişilebilirlik izleme ve denetleme formaları dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsünün ( TSE ) ilgili erişilebilirlik standartlarına uyulması zorunludur. Standartlara uygun yapılmamış düzenlemeler, daha sonra yeniden bir inşaat gerektireceği için zaman ve maddi kaynak kaybına neden olacaktır.

Yaşam kalitesini destekleyen; eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir kentleri insanlar için tasarlamak ve inşa etmek misyonumuz olmalı”

Erişilebilir Toplu Taşıma Durakları

Hava koşullarından koruma

  • Kişisel güvenlik için aydınlatma
  • Araç durağı zemin işaretleri

# Ulaşım için bilgilendirme
# Standarda uygun kaldırımlar

  • Oturma düzeni ve donatılar
  • Akıllı sistemler

Duraklar geçittir

Trafiğin kaldırımlar ve binalar ile ilişkisi, bir otobüs durağı veya istasyon tasarlarken hesaplanmalıdır. Buna ek olarak, yolcuları hava koşullarından korunmak için ağaçlar, donatılar ve bir sığınak gibi daha keyifli hale getirecek unsurları varsa, yayalar ve sürücüler için toplu taşıma araçlarının algılarını olumlu yönde etkilemektedir.

Hareketi ve etkileşimleri kolaylaştırın

Toplu taşıma istasyonlarının bir mahallede oynayabileceği rol, insanların otobüse inip bindiği yerden çok daha ileri gider. Durakların tasarımı ve konumu iyi planlanırsa, seyahat sürelerini kısaltmak ve böylelikle geçiş sistemindeki erişilebilirlik entegre olacaktır.

Güvenli tasarım

Duraklarda sosyal güvenlik ve trafik güvenliği; bisikletliler için büyük öneme sahiptir. Çünkü nerede ve ne zaman harekete geçeceğine dair kararlarını etkiler. Aydınlatma toplumu hareket halinde iken kaza risklerini azaltır. Hareket kısıtlılığı ve görme bozukluğu olan bireylerin seyahat transferlerini güvenli kılar.

Toplu taşıma araçları ve platformların entegrasyonu

Araçlar, platformalar, kaldırımlar, zemin kaplamaları ve donatılar; erişilebilir biniş elde etmek için bir sistem olarak birlikte çalışır. Entegre olan bu sistem ciddi nüfus yoğunluğunda da sorunsuz şekilde işler.

Kentsel dış mekanların önemli bir kısmı yollar, otoparklar, istasyon, durak, aktarma alanı gibi ulaşım donatılarına ve ulaştırma işlevinin gerçekleştirilmesinde en önemli kullanımlardır. Kent içi toplu taşımada otobüs duraklarının erişilebilir olarak yerleştirilmesi ve düzenlenmesi otobüs güzergahlarının, dolayısıyla otobüs hatlarının kullanılabilirliği ve konforunun önemli bir bileşenidir. Otobüs durağını sadece indi – bindi noktası olarak görmek eksik bir kavramayı çağrıştırır.

“ Duraklar, insana verilen değeri gösteren ve yolculuk konforuna katkıda bulunan mekansal ögelerdir. “

“ Erişilebilir toplu taşıma sisteminin sağlanmasında toplu taşıma hizmetinin verildiği güzergahların planlanması ile duraklara ulaşım için kaldırım, yaya yolları, yaya geçitleri gibi açık alanlar ve teknik donatı elemanları engelsiz biçimde düzenlenmelidir. “