TRAP HAKKINDA

1998 yılından bu yana ülkemizdeki karayollarında trafik güvenliği bilincini ulusumuzun tüm toplum katmanlarına aşılamak amacıyla birçok önemli çalışmalar yapıldı. Günümüze kadar Trafikte Ortak Akıl Platformu (TRAP) çatısı altında ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışmaları, Trafikte Ortak Akıl Derneği adı altında kamuya yararlı bir sivil toplum kuruluşu olarak sürdürmeye başladık.

Ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir ölçekte trafik güvenliği projelerini, üyelerimiz, danışmanlarımız, paydaşlarımız, gönüllülerimiz ve karar vericilerimiz ile birlikte yeni kurulan derneğimizin çatısı altında ortaya çıkararak uygulayacağız.

Trafikte Ortak Akıl Derneği, trafik çarpışmalarının azalması, yaya haklarının iyileştirilmesi, bisiklet ulaşım aracı olarak kullanılması, Micro Hareketlilik, erişilebilir ulaşım, akıllı kentler ve trafik konusunda yenilikçi çözüm metotları ile farklı çözüm önerilerini hayata geçirmek, sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirilmek ve geliştirmek için kurulmuş, toplum yararına çalışmalar gerçekleştiren bir dernektir.

HEDEFLERİMİZ

  • Erişilebilir güvenlik, yaya ve yol güvenliği, trafik ölüm ve yaralanmalarının önlenmesi, ulaşılabilir erişim, ulaşım teknolojileri, kadın, çocuk ve gençlik projeleri, aktif mobilite, sokakların erişilebilirliği konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yaparak bu konularda çalışan aktivist, sivil toplum örgütü, kurum ve kuruluşlara destek olmak,
  • Trafik, yol ve yaya güvenliği konularında farkındalık yaratmak, toplumu bilinçlendirmek, kamu, kurum ve kuruluşlarla, ulusal ve uluslararası projelerde yer almak, kamu politikası oluşturmak için ortak çalışmalar yapmak, yenilik ve çözüm önerilerini hayata geçirmek için savunuculuk yapmak,
  • Bağımsız olarak veya diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu ve özel sektör, kişi, kurum ve kuruluşlar ile birlikte akıllı kentler, micro-hareketlilik, erişilebilir ulaşım konusunda teknik, bilimsel ve sosyolojik araştırmalar yapmak/yaptırmak ve sorunun çözümü için öneriler/politikalar üretmek, Ortak Akıl Platformu oluşturmak,
  • Trafik, akıllı kentler, micro hareketlilik ve erişilebilir ulaşımın, neden ve sonuçları, insan, toplum, çevre ve de iş dünyası üzerindeki etkileri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, halkın, akademisyenlerin, yerel yönetimlerin, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının farkındalığını arttırmak üzere faaliyetlerde bulunmak,
  • Yol güvenliği, ulaşım teknolojileri, akıllı şehirler, micro hareketlilik ve erişilebilir ulaşım konusunda, eğitici/ öğretici, kolaylaştırıcı yazılım programları geliştirmek, bu konuda çalışmak isteyen gençleri desteklemek,
  • Sürdürülebilir bir çevre, yaşanabilir kentler için çalışmalar yürütmek, yazılım, teknik ve mühendislik hizmetleri sunmak, projeler yapmak, kongre sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek,
  • Çevre, ulaşım ve kent sorunlarına dair ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmek amaçları için kurulmuştur.